23 mei 2017
Tijdens de sessie dd 15 mei 2017 heeft de gemeente de hele wijk uitgenodigd en een presentatie gegeven waarbij het "Voorlopige Ontwerp" van de herinrichting van de wijk te zien was.

05 oktober 2016
Het proces rond de P&R gelegenheid is weer een aantal stappen verder. Wij begrijpen dat er veel vragen zijn over het proces en daarom hebben we een lijst met vragen en antwoorden samengesteld. Deze vind u hier : 20161005 P&R Questions and Answers.pdf
13 Maart 2016
Het bestuur van wijkvereniging "het zand" (niet te verwarren met vereniging ZakkendZand) heeft gevraagd om een uitnodiging voor een (ALV) Algemene Ledervergadering te posten. De vergadering zal als onderwerp "het voortbestaan van de wijkvereninging hebben.
Alle wijkbewoners (!) kunnen zich voor 1 april 2016 melden op het volgende Email adres : Vereniging.tZand@gmail.com Datum en locatie volgen dan later.
De formele op roep met verdere uitleg vind u hier : 20160309_Oproep_ALV_wijkverenining_tZand.pdf
14 April 2015
Er is overeenstemming bereik tussen gemeente en Zakkend Zand. Beschrijving vind u hier .
17 Okt 2014
De resultaten van de enquete en de samnenvatting van de opmerkingen zijn hier te vinden.
16 Sept 2014
De documenten met het voorstel van de gemeente zijn hier te vinden.
04 Februari 2014
In de raadvergadering heeft wethouder Snijders aangegeven met de bewoners te gaan praten om te kijken naar de mogelijkheden en wensen voor het (her) inrichten van de wijk.
Om de ideen en wensen uit de wijk te inventariseren is een enquete opgesteld met een 30-tal vragen. Iedere wijkbewoner die mee wil praten maar nog geen uitnodiging ontvangen heeft, kan een mail sturen met zijn/haar naam, adres en E-mail adres. Enquete stand 08-02-2014/18:00 uur : 65/101
1 Februari 2014
Twee ingezonden brieven van bewoners in het Brabants dagblad <hier>
28 Januari 2014
Artikel en ingestuurde brief in Brabants Dagblad. <hier>
14 Januari 2014
Bij de raadvergadering hebben 7 mensen ingesproken over de P&R garage.
08 Januari 2014
BELANGRIJK BRICHT : 14 Januari vergadert de commissie "Ruimtelijke Ontwikkelingen en Beheer (ROB)" over de bespreeknotitie P&R Maijweg.
!! Iedereen kan deze vergadering bijwonen of zich aanmelden om in te spreken!!
Locatie : het Bestuurscentrum Ingang Achter het Stadhuis naast de V&D
Tijdstip : 14 Januari , 19.30 uur
Aanmelden : Uiterlijk 24 uur van tevoren!!
  : bij de griffier van ROB, dhr. Ed Kerkhoff: 073-6155411
    e.kerkhoff@s-hertogenbosch.nl
Wil je ook je zegje doen; Meld je dan inimaal 24 uur voor de vergadering aan "om in te spreken" op bovenstaande vergadering. Dit kan per E-mail of telefoon op het bovenstaande adres!!
20 Dec 2013
Het is niet gelukt om tijdige de nodige middelen bij elkaar te krijgen om de zienswijze op te laten stellen door een advocaat. Er is wel een zienswijze door het bestuur opgesteld en, namens de leden, ingedient.

Naast de zienswijze van de vereniging hebben een aantal mensen zelfs een zienswijze ingedient hebben en sommige hebben hierbij ondersteuning van hun rechtbijstand verzekering.
12 Nov 2013
Recentelijk (11 november 2013) heeft de gemeente van 's-Hertoigenbosch een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een (deels verzonken) twee-laagse P&R parkeergarage op het terrein van de NS langs de Maijweg. Deze parkeergarage zal een totale lentte hebben van ruim 300 meter en het totaal aantal parkeerplaatsen brengen op 850 plaatsen. De

De zorg van de vereniging en de wijkbewoners is dat deze P&R garage en de bijbehorende verkeerstromen veel overlast zullen veroorzaken. Verder lijkt de garage niet alleen bedoeld voor P&R doeleinden maar wordt er ook gesproken over kort-parkeren, (binnenstad) vergunninghouders parkeren, parkeren voor wijkbewoners en bedrijfsvergunningen. Hierdoor zullen de verkeerstromen nog meer toenemen en de bijbehorende overlast (verkeersopstopping, luchtvervuiling, trillingen, ect) ook.

De vereniging gaat verder in het proces om de perkeergelegenheid tegen te houden en kan hierbij iedere hulp gebruiken die we kunnen vinden. Vrijwilligers zijn meer dan welkom!

11 Nov 2013
Gemeente publiceert omgevingsvergunning. Kijk <hier> voor onderbouwing en onderzoeken.
xx-xx-2013
Binnenkort dienen wij een bezwaar in tegen het wijzigen van het bestemmingsplan van het parkeerterrein aan de Maijweg. Het plan is om een parkeergarage te bouwen voor 850 voertuigen. Volgens ons levert dit veel overlast op in de WOONwijk. Fijnstof, verkeersopstoppingen, geluidsoverlast, kortom een algehele achteruitgang van de woonkwaliteit. Om bezwaar te maken hebben wij de hulp nodig van experts en juristen. Voor het juridische proces verwachten wij minimaal Euro 4.000,- nodig te hebben.
Ondanks de steun van veel buurtgenoten komen wij helaas nog fondsen te kort. Als u ook van mening bent dat onze wijk niet verder belast moet worden met auto verkeer omdat er meer dan genoeg alternatieven zijn, steun ons dan en doneer Euro 100,- op rekening nummer ABN 50.26.44.222 t.n.v. "Zakkend zand", Guldenvliesstraat 11, 5211 AM, 's-Hertogenbosch onder melding van "P&R maijweg".

De onderzoeken en de communicatie met de diverse partijen vind u <hier>

De documenten die behoren bij de omgevings vergunning (ingediend dd 11 november 2013) vind u <hier>

Deze site is bedoeld om de bewoners van deze wijk te informeren over de voortgang van de ondernomen stappen.